Czerwca 23 2024 01:34:51
HomeContact
Fundacja Pomocy niepełnosprawnym "PŁAKOWICE"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Fundatorzy

dr inż. ZBIGNIEW MALCZEWSKI

Prezes Fundacji. Absolwent Politechniki Wrocł‚awskiej Wydział‚u Budownictwa Lą…dowego i Wodnego. Pracownik SOSW w Lwówku Ślą…skim.

Lat 36, żonaty, dwoje dzieci.

 mgr PIOTR WYSOCKI

Absolwent AWF Wrocł‚aw. Specjalista rehabilitacji pierwszego stopnia. Pracuje na rzecz dzieci dorosł‚ych niepeł‚nosprawnych ruchowo i intelektualnie. Odznaczony Medalem Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasł‚ugi za pracę™ z osobami niepeł‚nosprawnymi intelektualnie.

Lat 48, żonaty, trzech synów.

 mgr TERESA PRZYDROĹťNA-GRYSZEL

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydział‚u Nauk Pedagogicznych i Społ‚ecznych, Studia Podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Kontroli Finansowej. Gł‚ówny księ™gowy Fundacji. Pracownik SOSW Lwówek Śšlą…ski.

Lat 27, mꙿatka, córka Julia.

 EUGENIUSZ ŚšCIGAN

Wiceprezes Fundacji. Pracownik SOSW w Lwówku Śląskim. Przewodniczą…cy Rady Miejskiej Gminy Lwówek Ślą…ski. Czł‚onek Zarzą…du Stowarzyszenia Ludowych Zespoł‚ów Sportowych w Lwówku Śląskim.

Lat 41, żonaty, dwoje dzieci.

 TOMASZ ZABŁOCKI

Dyrektor do spraw rozwoju Fundacji. Pracownik SOSW w Lwówku Śląskim. Czł‚onek: stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA, PTTK, "MOJE MIEJSCE", zał‚ożyciel Klubu Turystyki Pieszej - "NIUTEK".

Lat 31, żonaty.

TOP