Sierpień 17 2022 18:04:11
HomeContact
Fundacja Pomocy niepełnosprawnym "PŁAKOWICE"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
PRZEGLĄD TEATRÓW

REGULAMIN PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Postanowienia ogólne

Przegląd Zespołów Teatralnych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie przygotowane z myślą o zespołach teatralnych działających przy specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych , ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej , czy związkach osób niepełnosprawnych . Przegląd nie ma charakteru konkursu. Skierowany jest do środowiska osób niepełnosprawnych oraz środowiska lokalnego i ma za zadanie je zintegrować i wyczulić na potrzeby i moĹźliwości obu stron . Po zakończeniu przeglądu odbędzie się zabawa przy muzyce dla wszystkich uczestników przeglądu oraz warsztaty dla nauczycieli i opiekunów grup prowadzone przez zawodowych aktorów i ekspertów. Powołana komisja w czasie warsztatów omówi ogólne wraĹźanie artystyczne przedstawień , stroje , dekoracje , dokona podsumowania aktorskich pomysłów i ich umiejętności . W trakcie trwania przeglądu przewidziany jest bar kawowy oraz ciepły posiłek .

I. ORGANIZATORZY

- Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Płakowice”

- Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku Śląskim

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

- Lwówecki Ośrodek Kultury

- Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim

- Pałac Brunów

III. PATRONAT HONOROWY

- Starosta Powiatu Lwóweckiego

- Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski

IV. PATRONAT MEDIALNY

- TV Łuşyce

- lwówecki.info

V. MIEJSCE PRZEGLĄDU

- Pałac Brunów koło Lwówka Śląskiego

VI. TERMIN

- Przegląd odbędzie się 16 października 2015r. , rozpoczęcie godzina 10.00 , zakończenie godzina 18.00

VII. CELE PRZEGLĄDU

- Przedstawienie róĹźnorodnych form aktywności teatralnych osób niepełnosprawnych

- Integracja środowiska osób niepełnosprawnych

- Upowszechnianie metod pracy z niepełnosprawnymi – terapia przez sztukę.

- wymiana doświadczeń między terapeutami , opiekunami , nauczycielami , wychowawcami

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE

- w przeglądzie biorą udział wyłącznie amatorskie zespoły teatralne lub artyści indywidualni działające w placówkach szkolnictwa specjalnego , warsztatach terapii zajęciowej , Domach Pomocy Społecznej , itp.

- zgłoszenia naleĹźy przesłać pocztą , faksem lub pocztą elektroniczną ( e-mail: fpnplakowice@poczta.fm) do dnia 19.09.2015r do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim , ul. Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski , fax: 75 782 3577 , Tel : 75 782 4525 lub 75 789 9240

UWAGA!

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Kartę zgłoszenia i regulamin można pobrać ze strony www.fpnplakowice.pl

- zespoły biorące udział w przeglądzie mogą liczyć od 1 do 12 osób ( wraz z opiekunami i kierowcą )

- zespoły w sposób dowolny dobierają tematykę i formę przedstawienia - czas prezentacji nie moĹźe przekroczyć 15 minut a przygotowanie rekwizytów i dekoracji 10 minut

- opiekunowie poszczególnych grup odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych w czasie przeglądu

- dojazd grup we własnym zakresie

- organizatorzy i współorganizatorzy zapewniają uczestnikom miejscowego opiekuna grupy, emblematy, program przebiegu przeglądu , ciepły posiłek , bar kawowy, dyplomy, nagrody rzeczowe, zaświadczenia udziału w warsztatach teatralnych

- organizatorzy i współorganizatorzy zapewniają podstawowe oprzyrządowanie techniczne umoĹźliwiające sprawne przeprowadzenie przeglądu , szczególne oprzyrządowanie musi być wcześniej uzgodnione z organizatorami

- osoba kontaktowa odpowiedzialna za przeprowadzenie przeglądu Lidia Jędral , tel. kontaktowy 757899240

- Organizatorzy proszą o przekazywanie 1% na rzecz Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Płakowice” KRS 0000237556

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Załącznik nr 1

 

 

 

……………………………… ………………………………

pieczątka instytucji data

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Płakowice”

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych

ul. Parkowa 17

59-600 Lwówek Śląski

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 16 PAĹšDZIERNIKA 2015

 

 

Nazwa zgłaszającej instytucji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kierownik zespołu ( imię i nazwisko , tel. Kontaktowy, e-mail )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i rodzaj prezentacji artystycznej ( reĹźyser, scenariusz, scenografia, muzyka )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Skład zespołu :

Uczestnicy grupy teatralnej : ( Imię i nazwisko, wiek )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Opiekunowie i obsługa grupy teatralnej

1.

2.

3.

Krótka informacja o osiągnięciach grupy teatralnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagania techniczne ( oświetlenie, rodzaj muzyki, ilość mikrofonów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

fpn dnia lipiec 15 2015
Drukuj
TOP